Eva is geen Adam

Voices for Women, is een initiatief van journaliste Mirjam Kaijer.

‘Wij zijn er voor vrouwen met onverklaarde gezondheidsklachten. Met hun ervaringen verbeteren wij de gezondheidszorg’.

De man-vrouw verschillen in de gezondheidszorg en stuitte op de volgende schokkende feiten waar Voices for Women voor staat: 80 procent van alle patiënten met onverklaarde gezondheidsklachten is vrouw; vrouwen hebben twee keer zo vaak een depressie en hebben veel vaker angststoornissen; 75 procent van alle patiënten met auto-immuun aandoeningen is vrouw; vrouwen hebben veel meer bijwerkingen na medicijngebruik.

Voor Voices for Woman de brochure gemaakt om mogelijke sponsoren te werven.